Menü
Menü

jälki

TMG: n 5 §: n mukaiset tiedot:

Hotel Landhaus Eden GbR
An der Bundesstraße 4
29614 Soltau

Telefon: 05191/938460
Telefax: 05191/938580

E-Mail: hotel@landhauseden.de

Yhteyshenkilö:

Puhelin: +49 (0) 5191 14912
E- Posti: info@ferienparadies-muehlenbach.de

Riitojen ratkaiseminen

Euroopan komissio tarjoaa alustan online-riitojenratkaisulle (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr . Sähköpostiosoitteemme löytyy yllä leimasta.

Emme halua tai ole velvollisia osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajavälimiespaneelissa.

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajana olemme 7 § Abs.1 TMG: n mukaan vastuussa omasta sisällöstämme näillä puolilla yleisten lakien mukaisesti. TMG: n 8-10 §: n mukaan palveluntarjoajana meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta valvoa siirrettyä tai tallennettua ulkoista tietoa tai tutkia olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan.

Velvollisuuksiin poistaa tai estää yleisen lain mukainen tietojen käyttö eivät muutu. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin mahdollista vasta siitä hetkestä, kun tiedetään tietystä rikkomuksesta. Ilmoitettuaan asianmukaisista rikkomuksista poistamme tämän sisällön heti.

Vastuu linkkeistä

Tarjouksemme sisältää linkit kolmansien osapuolien ulkopuolisille verkkosivustoille, joiden sisältöön meillä ei ole vaikutusta. Siksi emme voi ottaa vastuuta näistä ulkoisista sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä vastaa aina kyseisten sivujen tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyillä sivuilla tarkistettiin mahdolliset lainrikkomukset linkityksen yhteydessä. Laiton sisältö ei ollut tunnistettavissa linkityksen yhteydessä.

Linkitettyjen sivujen pysyvä sisällönhallinta ei kuitenkaan ole kohtuullista ilman konkreettisia todisteita lainvastaisuudesta. Ilmoitettuaan rikkomuksista poistamme tällaiset linkit välittömästi.

tekijänoikeus

Sivustojen ylläpitäjien näiden sivujen sisältöön ja teoksiin sovelletaan Saksan tekijänoikeuslakia. Kopiointi, käsittely, levitys ja kaikenlainen hyödyntäminen tekijänoikeuksien rajojen ulkopuolella vaativat kyseisen tekijän tai tekijän kirjallisen suostumuksen. Tämän sivuston lataukset ja kopiot on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Sikäli kuin operaattori ei ole luonut tämän sivun sisältöä, harkitaan kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Erityisesti kolmansien osapuolien sisältö tunnistetaan sellaiseksi. Jos tiedät silti tekijänoikeusloukkauksista, pyydämme huomautuksen. Ilmoitettuaan rikkomuksista poistamme tällaisen sisällön heti.
 
Hotline: +49 (0) 5191 14912